kredyty

Zmiany w przepisach dotyczących wypowiadania umów kredytowych

Związek Banków Polskich nie jest pozytywnie nastawiony do tworzonych zmian w prawie upadłościowym. Istnieją obawy, że w wyniku jego ustaleń dojdzie do zaniku kredytowania działań przedsiębiorców. Główną winą ZBP obarcza regulacje ustawy Prawo restrukturyzacyjne, którego pierwsze czytanie nastąpi na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu.

Zdaniem bankowców proponowane przepisy ograniczą możliwość wypowiadania umów kredytowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mieli utworzone dodatkowe bariery w dostępnie do kredytów, a także uniemożliwią im restrukturyzowanie długów na drodze pozasądowej. W opinii ZBP takie uregulowanie może zatem zaprzepaścić dorobek pozasądowych procesów restrukturyzacyjnych.

Jednak autorzy projektu są innego zdania. Według nich takie ryzyko nie istnieje, ponieważ projektowane przepisy nie zabraniają wypowiadania wszystkich umów kredytowych podczas przeprowadzanej restrukturyzacji. Ponadto, już po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego zezwalają na wypowiedzenie umowy niezrealizowanej przez dłużnika. Twierdzą też, że banki w dalszym ciągu będą mogły negocjować nowy sposób uregulowania zadłużenia.

Jednym z postulatów ZBP było także umożliwienie wierzycielom występowania z propozycjami układowymi, co gwarantowałoby wyważenie interesów dłużnika i wierzycieli. Jednak, w opinii legislatorów, takie wyważenie zostało już określone w przyjętym projekcie. Zgodnie z nim ci drudzy będą mogli decydować np. o zaakceptowaniu układu i będą mogli regularnie kontrolować jego przebieg. Dodatkowo wierzyciele będą mogli starać się o powołanie wybranego przez nich zarządcy lub nadzorcy. Zatem, według autorów projektu, nie ma konieczności zapewniać każdemu, nawet najmniejszemu wierzycielowi, prawa do inicjowania postępowania czy wnoszenia propozycji układowych. Mogłoby to bowiem generować dodatkowe przeszkody w sprawnym prowadzeniu postępowania. Interesy dłużnika chroni reguła, że wyłącznie on będzie mógł inicjować postępowanie restrukturyzacyjne, i to tylko w przypadku przed osiągnięciem stanu niewypłacalności, zatem wówczas, gdy wierzyciel nie ma jeszcze podstaw do sądowego wkraczania w funkcjonowanie dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *