zatrudnienie

Zatrudnienie na umowę o pracę

Przygotowany przez MPiPS projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje, że maksymalny okres zatrudnienia w ramach umowy o pracę na czas określony będzie trwał 33 miesiące. Po upływie tego terminu umowa automatycznie przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

Nowy projekt noweli ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw pojawił się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie znajduje się w fazie konsultacji, które potrwają do 21 listopada.

Według nowych regulacji, w Kodeksie pracy utrzymane zostaną trzy rodzaje umów o pracę, czyli: umowy o pracę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Uszczegółowiona jednak zostanie specyfika kontraktu na okres próbny oraz wdrożone będą nowe wymagania dotyczące zawierania umów na czas określony.

Z uzasadnienia do projektu można dowiedzieć się, że jedną z ważniejszych zmian ma być nowe sformułowanie art. 251 Kodeksu pracy, które według resortu, ma efektywniej przeciwdziałać nadużywaniu zawierania umów o pracę na czas określony. Zmieniony artykuł ma ustalać dopuszczalny okres zatrudnienia w ramach umowy lub umów terminowych, a także sprecyzować liczbę umów, które mogą być nawiązane w ramach tego limitu.

W projekcie napisano, iż długość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz całkowity okres zatrudnienia w ramach takich umów podpisywanych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł trwać powyżej 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech.

Na mocy nowego art. 251 w przypadku, gdy przekroczony zostanie ten okres czy limit ilości kontraktów, to wówczas dzień po upływie 33 miesięcy lub od terminu zawarcia czwartej umowy – osoba zatrudniona byłaby traktowana, jako pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Celem osób tworzących projekt było ograniczenie bezprawnego nadużycia terminowych umów o pracę w przypadkach, gdy właściwe jest podpisywanie kontraktów na czas nieoznaczony.

Ponadto, nowe przepisy mają także umożliwiać wypowiadanie umów o pracę zawartych na czas określony na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Okres wypowiedzenia miałby być uzależniony od długości okresu zatrudnienia danego pracownika, tak jak to jest w przypadku umowy bezterminowej.

Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony projekt przewiduje na:

– 2 tygodnie – jeżeli zatrudnienie u danego pracodawcy trwało krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc – gdy zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy,

– 3 miesiące – w przypadku, gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *