odwrócona hipoteka

Umowa o dożywotnie świadczenie pieniężne

Podczas ostatniej konferencji uzgodnieniowej omawiano projekt ustawy dotyczący renty dożywotniej, który w dużym stopniu różni się od swojej początkowej wersji. Rozszerzeniu uległ w nim m.in. zakres przedmiotowy ustawy.

Głównym założeniem przygotowanej przez resort gospodarki ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym jest uszczegółowienie kwestii w zakresie umów przenoszenia na firmy własności prywatnych nieruchomości w zamian za wypłatę dożywotniej renty i prawo zamieszkania. Aktualnie umowy te zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, lecz nie zapewnia to wystarczającej ochrony konsumentom.

W czerwcu projekt Ministerstwa Gospodarki został zaprezentowany, jednak zgłoszono do niego aż 100 uwag. Najwięcej wątpliwości wzbudził ograniczony zakres przedmiotowy ustawy. Ministerstwo Sprawiedliwości zauważyło, iż z bliżej nieznanych przyczyn w projekcie nie uwzględniono m.in. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. MG wzięło pod uwagę ten zarzut i zmieniło treść art. 2 ust. projektu. Oznacza to, że z dożywotniego świadczenia pieniężnego będą mogli także korzystać użytkownicy wieczyści. Resort myśli też nad dopuszczeniem do nawiązywania umów współwłaścicieli nieruchomości.

Nie mniej znacząca jest też kwestia ograniczenia obowiązków podatkowych. Sprzedaż nieruchomości w ramach kontraktu na dożywotnią rentę będzie, na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od wszelakich danin. Według relacji przedstawicieli funduszy hipotecznych na konferencji uzgodnieniowej Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w kwestii nadmiernego opodatkowania stron. Zdaniem Roberta Majkowskiego, szefa jednego z przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku dożywotnich świadczeń pieniężnych, może to skutkować odczuwalnym ograniczeniem sum, jakie będą otrzymywali świadczeniobiorcy.

Na konferencji resort zadecydował też, że spółki zainteresowane zawieraniem umów dożywotniego świadczenia pieniężnego, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, będą mogły świadczyć wyłącznie ten rodzaj działalności gospodarczej. Przez co oferty dużych banków nie będą stanowiły dla nich konkurencji w zakresie oferowania funduszy hipotecznych. To jednak będzie wiązało się z większymi kosztami. Kolejna zmiana przewiduje bowiem, że to właśnie świadczeniobiorcy będą obciążeni opłatą za oszacowanie wartości nieruchomości.

Dodatkowo, projekt określa, że będą oni ponosić koszty opłaty eksploatacyjnej związanej z nieruchomością mieszkalną, takie jak czynsz, opłaty za media czy koszty remontowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *