kredyty

Zmiany w przepisach dotyczących wypowiadania umów kredytowych

Związek Banków Polskich nie jest pozytywnie nastawiony do tworzonych zmian w prawie upadłościowym. Istnieją obawy, że w wyniku jego ustaleń dojdzie do zaniku kredytowania działań przedsiębiorców. Główną winą ZBP obarcza regulacje ustawy Prawo restrukturyzacyjne, którego pierwsze czytanie nastąpi na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Zdaniem bankowców proponowane przepisy ograniczą możliwość wypowiadania umów kredytowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mieli utworzone dodatkowe bariery w dostępnie do kredytów, a także uniemożliwią im restrukturyzowanie długów na drodze pozasądowej. W opinii ZBP takie uregulowanie może zatem zaprzepaścić dorobek pozasądowych procesów restrukturyzacyjnych. Jednak autorzy projektu są innego zdania. Według nich takie ryzyko nie istnieje, ponieważ projektowane przepisy nie zabraniają wypowiadania wszystkich umów kredytowych podczas przeprowadzanej restrukturyzacji.... czytaj dalej