adwokat

Kto może się ubiegać o obrońcę z urzędu?

Na mocy Konstytucji RP osobom, przeciwko którym toczy się postępowanie karne przysługuje prawo do adwokata na każdym jego stadium. Przepisy określają także sytuacje, w których domagać się można przyznania adwokata z urzędu. O możliwości korzystania z adwokata z urzędu mówi art. 78 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nim, osoba oskarżona w sprawie karnej, która nie wyznaczyła obrońcy z wyboru, może ubiegać się o przydzielenie mu obrońcy z urzędu, pod warunkiem że w sposób wystarczający wykaże, że nie może ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla podstawowego utrzymania siebie i członków rodziny. Chodzi o sytuacje, w których oskarżony chce korzystać z pomocy prawnika, ale nie ma na to pieniędzy. Obrońca z urzędu wyznaczany jest przez prezesa sądu. Warto zwrócić uwagę na to, że ocena dokumentacji, na podstawie której określany jest stan majątkowy osoby oskarżonej, dokonywana jest zgodnie z arbitralną i niepodlegającą... czytaj dalej