Zakład ubezpieczeń społecznych

Obniżone składki ZUS

W Polsce osoby zakładające działalność gospodarczą mogą odprowadzać obniżone składki ubezpieczenia społecznego. W określonych przypadkach mogą to być również ci, którzy posiadają już doświadczenie w biznesie.

Osoby otwierające swój pierwszy biznes mogą przez okres 24 miesięcy uiszczać obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Ich wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia, jakie ustalane jest na dany rok. Różnica w kwotach odprowadzanych przez rozpoczynających działalność a sumą, jaką do ZUS-u musi oddawać przedsiębiorca posiadający staż jest znacząca np. w skali 2014 roku wynosi ona ponad 6,8 tys. zł.

Jednak w konkretnych przypadkach z obniżonych składek mogą także skorzystać ci, którzy mieli już firmę. Może to nastąpić wówczas, gdy osoba prowadzącą działalność gospodarczą rozpoczynała współpracę z byłym pracodawcą, ale później od niej odstąpiła.

Spór rozwiązał zapis zamieszczony w poradniku znajdującym się na stronie internetowej ZUS, który mówi o tym, że warunek o niewspółpracowaniu z byłym pracodawcą nie dotyczy wyłącznie stażu działalności, ale obejmuje cały 24-miesięczny okres, w którym przedsiębiorca jest uprawniony do obniżonych składek.

Przepisy regulują także, że wykorzystać obniżone składki ZUS mogą również osoby, które miały firmę, ale ją zamknęły. Warunek jest taki, że od zakończenia działalności do ponownego jej otwarcia musi upłynąć 60 miesięcy, czyli 5 lat. Ta reguła dotyczy wyłącznie podmiotów, które podlegały prawu polskiemu, zatem osoby, które przez ostatnie pięć lat prowadziły firmę za granicą, będą mogły skorzystać z obniżonych składek od razu po uruchomieniu firmy w kraju.

Wydając decyzję, czy od zamknięcia wcześniejszego biznesu upłynęło 60 miesięcy, ZUS uwzględnia rzeczywiste zakończenie działalności, a nie wywiązanie się z obowiązków biurokratycznych. Zatem dostarczenie informacji o zakończeniu działalności nie decyduje o nadaniu przedsiębiorcy prawa do opłacania zmniejszonych stawek ubezpieczenia społecznego, bowiem decyduje o tym sama data faktycznego zakończenia działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *