Urząd skarbowy

Mąż zapłaci podatek za żonę

W nowelizacji ordynacji podatkowej Ministerstwo Finansów zaproponowało odejście od dziś obowiązującej zasady, że podatek może regulować tylko każdy za siebie. Dziś Urzędy Skarbowe nie przyjmują wpłat od postronnych osób. Widniejące w krajowym prawie podatkowym normy nie pozwalają na uiszczenie podatku żony przez jej męża. Uregulować sytuację finansową spółki przed Urzędem Skarbowym nie może również jej prezes. Najnowsza zmiana ordynacji podatkowej czeka obecnie na jej potwierdzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. W rzeczywistości niejednokrotnie zdarza się, że podatki są płacone z innych kont bankowych, a urzędnicy muszą dociekać, kogo dana opłata dotyczy. W rezultacie w takim procesie powstaje zaległość podatkowa na okres rozstrzygnięcia niewiadomych. Ministerstwo Finansów zaproponowało by podatki do Urzędu Skarbowego w każdej sytuacji mogły regulować za podatnika inne osoby. W praktyce prawo do regulowania opłat skarbowych... czytaj dalej

rzecznik ubezpieczonych

Poszkodowanym rodzinom, którym zmarła bliska osoba pomaga rzecznik ubezpieczonych

W 2008 roku do kodeksu cywilnego zostało wpisane pojęcie zadośćuczynienia, które może nadać sąd rodzinie zmarłego. Aktualnie sądy nakładają obowiązek wypłacenia średnio 100 tys. zł za śmierć przed 2008 rokiem bliskiej osoby. Z kolei ubezpieczyciele stanowczo sprzeciwiają się opierając się na braku wcześniej wspomnianego wpisu w chwili, gdy wystąpiła śmierć. Na apel rzecznika ubezpieczonych sprawą zajął się Sąd Najwyższy. Wszystkie sądy mają takie samo zdanie. Sądzą one bowiem, że bliscy ofiar sprzed 2008 roku także powinny otrzymać rekompensatę. Już trzy lata wcześniej Sąd Najwyższy jasno sprecyzował swój pogląd i poinformował, że z uwagi na inny, wcześniejszy zapis w kodeksie cywilnym koniecznym jest taką rekompensatę zapłacić. Pokrzywdzonym udzielają wsparcia biura odszkodowawcze i mimo że wciąż osiągają sukcesy, to reprezentant ubezpieczonych zwrócił się o ostateczną uchwałę do Sądu Najwyższego. Spowodowane... czytaj dalej

rejestr dłużników

Na listę dłużników za niezapłacone alimenty i zaległości biblioteczne

Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej i chętniej korzystają z prawa zgłaszania osób zadłużonych do biur informacji gospodarczej (BIG). Do takiego rejestru dłużników można trafić m.in. z tytułu zaległych opłat alimentacyjnych, komunalnych, a nawet kar bibliotecznych. Obecnie na polskim rynku działają cztery biura informacji gospodarczej. Zakres ich działalności reguluje Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. nr 81, poz. 530). Dla jednostek samorządowych, korzystających z usług biur informacji gospodarczej, możliwość dopisywania zadłużonych osób i firm do BIG ma ogromną wartość. W opinii samorządowców jest to doskonałe narzędzie dyscyplinowania dłużników do uregulowania zaległych płatności. Jak wynika z „Badania świadomości i opinii o funkcjonowaniu BIG-ów oraz postaw wobec problemu zadłużenia”, przeprowadzonego w styczniu 2013 roku... czytaj dalej