adwokat

Kto może się ubiegać o obrońcę z urzędu?

Na mocy Konstytucji RP osobom, przeciwko którym toczy się postępowanie karne przysługuje prawo do adwokata na każdym jego stadium. Przepisy określają także sytuacje, w których domagać się można przyznania adwokata z urzędu. O możliwości korzystania z adwokata z urzędu mówi art. 78 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nim, osoba oskarżona w sprawie karnej, która nie wyznaczyła obrońcy z wyboru, może ubiegać się o przydzielenie mu obrońcy z urzędu, pod warunkiem że w sposób wystarczający wykaże, że nie może ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla podstawowego utrzymania siebie i członków rodziny. Chodzi o sytuacje, w których oskarżony chce korzystać z pomocy prawnika, ale nie ma na to pieniędzy. Obrońca z urzędu wyznaczany jest przez prezesa sądu. Warto zwrócić uwagę na to, że ocena dokumentacji, na podstawie której określany jest stan majątkowy osoby oskarżonej, dokonywana jest zgodnie z arbitralną i niepodlegającą... czytaj dalej

zatrudnienie

Najlepsze miejsca pracy na świecie

Great Place to Work ogłosił po raz czwarty listę Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy na świecie. Trzy pierwsze miejsca zajmują firmy z sektora IT: Google, SAS Institute i NetApp. Te same firmy i dokładnie w tej samej kolejności otwierały także ubiegłoroczną listę TOP 25 na świecie. Potwierdza to wnioski płynące z analiz prowadzonych przez Great Place to Work: najlepsi stają się wciąż jeszcze lepsi. I tym razem, podobnie jak to miało miejsce przy ogłoszeniu listy europejskiej, dostrzeżone zostały świetne wyniki Polski, która zanotowała najwyższy, bo aż 18 procentowy wzrost wskaźnika Trust Index, obrazującego kluczowy dla finalnej oceny organizacji poziom zaufania pracowników do firmy. Tegoroczną listę Top 25 na świecie, zdominowały firmy z sektora IT – stanowiły 36% laureatów. Drugą silnie reprezentowaną branżą była produkcja i wytwarzanie (28%). Usługi finansowe oraz sektor hotele i restauracje wprowadziły na listę po 3 firmy, co... czytaj dalej

prawo

Sprzedawca nie może odmówić reklamacji towaru bez opakowania

Jeżeli sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji produktu argumentując to brakiem oryginalnego opakowania – nie ma on żadnego uzasadnienia w aktualnych przepisach prawnych. Z wyjątkiem kilku ustalonych kategorii towarów, stosowanie tego rodzaju klauzul w regulaminach sklepów jest niezgodne z prawem. W obawie przed ewentualną reklamacją zakupionego towaru konsumenci często zatrzymują pudełka np. po sprzęcie elektronicznym przez dłuży czas. Najczęściej oryginalne pudełko jest konieczne w przypadku zwrotu do sklepu internetowego przy sprzedaży wysyłkowej. Jednak konieczność bezpiecznego zapakowania produktu nie oznacza, bowiem użycia do tego celu oryginalnego opakowania. Tego rodzaju zapisy wykorzystywane przez sprzedawców mają na celu zniechęcenie poszkodowanego konsumenta do dochodzenia praw. Zostały one także zapisane w katalogu klauzul niedozwolonych przygotowanego przez Urząd Konkurencji i Konsumentów. W przypadku sklepów tradycyjnych, towar można... czytaj dalej